ПОКАНА към неправителствени организации за участие в Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” на МЗ

Размер на шрифта: A A A


СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И МАЛАРИЯ
към
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
отправя
ПОКАНА
към

неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза", целева група: „ромска общност", „деца в риск" и „бездомни хора" на територията на област Стара Загора.

1. Процедура за подбор на неправителствени организации (link)
2. Основни параметри за работа по съответния компонент от Програмата (link)
3. Условия и ред за кандидатстване, допускане, оценяване и класиране на неправителствени организации за участие в изпълнението на Програмите (link)
4. Критерии за подбор на неправителствени организации (link)
5. Формуляр за заявяване на интерес на неправителствени организации (link)
6. Резюме на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза" (link)

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ НА ХАРТИЕН И МАГНИТЕН НОСИТЕЛ НА АДРЕС:

Министерство на здравеопазването
София 1000
Пл. „Света Неделя" № 5
Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
(За подбор на неправителствени организации)

КРАЙНИЯТ СРОК за изпращане на документите за заявяване на интерес е 08.12.15 г.
ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО

Допълнителна информация за Програмата е публикувана на официалните електронни страници:
На Министерство на здравеопазването на адрес www.mh.government.bg;
За допълнителна информация: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали