Доброволци представят форум-театър

Размер на шрифта: A A A


С подкрепата и съдействието на ПИЦ по зависимости на 29 септември 2015 година, от 17.00 часа, в актовата зала на ул. „Цар Иван Шишман" № 96, доброволци на НПО „Център за европейски инициативи" ще представят форум-театър пред младежка аудитория, включваща ученици от Х клас на ПМГ „Гео Милев" – гр. Стара Загора.
Форум-театърът, чийто създател е бразилецът Аугусто Боал, уникален театрален творец с ярки хуманистични идеи, прозрения и разработки, е атрактивен метод за представяне на конкретни проблемни ситуации по нов начин посредством театъра, така че да се насърчат активността и социалната ангажираност на младежите чрез публични дебати, отработване на проблема по игрови начин и постигане на промяна.
За своята малка пиеса „Изгубена Станка" „актьорите" - доброволци на НПО „Център за европейски инициативи", ще претворят реална житейска история, свързана с превенцията на алкохолната зависимост, а учениците от ПМГ „Гео Милев" не само ще наблюдават разиграването на конкретната проблемна ситуация, а и неусетно ще се ангажират, като се включват и променят действията и реакциите на героите в пиесата, предлагат различни решения, показват своята гледна точка и изразяват личното си отношение към представеното на сцената. Те няма да са просто свидетели на действието, а ще се превърнат в активни участници с възможност да кажат високо „Аз не харесвам това!", да предложат промяна и да намерят сериозни и практически решения.
А всичко това ще има смисъл дори и ако само един от присъствалите на случката младежи, когато се прибере вкъщи, разкаже какво е видял и с това предизвика разговор за представената ситуация. По-трудно е да се говори за болните ни проблеми, какъвто е алкохолизмът, по-трудно е светът около нас да не се прави, че той не съществува. По-трудно е всеки от нас да спука своя лицемерен илюзорен сапунен мехур, където само на нас самите ни е добре и ни е безразлично какво се случва с останалите. Нека да опитаме да ни е трудно!

"Ние сме актьори, но и граждани, а да бъдеш гражданин не е просто да живееш в общество, то е да променяш обществото." Аугусто Боал

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали