Обявиха издържалите конкурса за директори на детски градина в Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Известни са крайните резултати от проведен конкурс за избор на директори на детски градини в Стара Загора. Той бе проведен от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров.
„Обявеният конкурс бе за директори на детски градина № 4, № 11, №25, №29, № 66 в града и е проведен според изискванията на чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.91 от Кодекса на труда. Той премина в два етапа- допуск по документи и интервю с кандидатите по предварително обявени критерии“, съобщи Иванка Сотирова, зам.-кмет по хуманитарните въпроси в Община Стара Загора и председател на комисията.
Критериите са свързани с представяне на програма за развитие на детската градина, професионална и управленска компетентност, познания за нормативната уредба и прилагане на Системата за финансово управление и контрол (СФУК).
Успешно издържалите конкурса са кандидатите: Силвия Стоянова,Виолета Сидерова, Меглена Динкова, Донка Минчева и Антония Тончева. Автор: община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали