Работна група ще актуализира инвестиционната програма на Община Стара Загора по ОПРР - 2020

Размер на шрифта: A A A
Работна група ще актуализира инвестиционната програма на Община Стара Загора по ОПРР - 2020 В Община Стара Загора се сформира работна група за актуализиране на Инвестиционната програма на община Стара Загора по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. В нея могат да участват само представители на заинтересованите страни – юридически лица/сдружения на собствениците, регистрирани или извършващи дейност на територията на общината.

Работната група е с постоянен характер, председател е зам.-кметът на Община Стара Загора Иванка Сотирова, ръководител на Междинното звено по ОПРР. Групата ще има задача да оценява проектни фишове, с които ще бъде актуализирана Инвестиционната програма.

Съставът на работната група ще бъде до 25 души.

Одобрената към момента инвестиционна програма на общината е публикувана на следния интернет адрес: http://bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx 

Поканата за участие в работната група е публикувана на официалната страница на община Стара Загора - тук 

Желаещите да участват в работната група, трябва да изпратят официално писмо, в срок до 05/02/2018 г. вкл.

22.01.2018 г. Автор: община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали