Община Стара Загора с награда за иновации

Размер на шрифта: A A A
Община Стара Загора с награда за иновации

Община Стара Загора беше отличена за въвеждането на иновации, по време на конференцията “Tech City – Поглед в бъдещето”, организирана от Портала на българските общини кмета.bg.

Отличието е за усилията на администрацията на кмета Живко Тодоров да търси решения за реализирането на проекти в сферата на транспорта, управлението на отпадъци, образованието и здравеопазването, за създаването на комфортна и устойчива градска среда. Поощряват се стъпките за превръщането на града в „умен“ и устойчив, чрез ефективното управление на градските ресурси.

Конференцията „Tech city – Поглед в бъдещето“ предлага иновативни решения за българските общини. В София Тех Парк, в присъствието на представители на местната власт, кметове, председатели на общински съвети, главни архитекти и високотехнологични компании, бяха представени добри практики от реализирани международни проекти.

Отличието беше връчено на секретаря на Община Стара Загора Делян Иванов от основателя на кмета.bg Боян Томов. Той представи идеята си за създаване на Фонд за иновативни решения в сферата на образованието, който ще ще помага на общините.

04.04.2017 г. Автор: община Стара Загора
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали