Община Стара Загора получи Голямата награда за цялостен принос в социалното развитие

Размер на шрифта: A A A
Община Стара Загора получи Голямата награда за цялостен принос в социалното развитие
Община Стара Загора получи Голямата награда за цялостен принос в социалното развитие на България за 2016г. Годишната награда на Националния алианс за социална отговорност беше връчена на ресорния заместник-кмет Иванка Сотирова, по време на Единадесетия национален форум на доставчиците на социални услуги, проведен във Велико Търново. Наградата за принос в социалното развитие на България беше връчена от заместник-министрите на труда и социалната политика Зорница Русинова и Лазар Лазаров.
Опитът на община Стара Загора при реализирането на проекти в социалната сфера и здравеопазването беше представен с презентация на тема „Европейските структурни фондове – инструмент за осигуряване на нови качествени и устойчиви социални услуги“.
Темата на форума тази година беше „Предизвикателствата пред местните власти през новия програмен период“. Организатори са социалното ведомство в партньорство с Националния алианс за социална отговорност, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, Националното сдружение на общините в Република България, Община Русе и Община Велико Търново.
/НАСО/ е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза. НАСО е основен партньор на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). Постиженията на организацията включват над 15 годишен изключително полезен и успешен опит на учредителите и членовете, придобит от реализацията на значими и иновационни проекти в областта на социалните услуги, социалното предприемачество, социално отговорния бизнес, заетостта и културата.
Членовете са НАСО са над 700, като 330 от тях са преки. Най-голяма е групата на доставчиците на социални услуги, в това число неправителствени организации, общини, структури за социални услуги и други.
 
14.04.2016 г. Автор: община Стара Загора
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали