Община Стара Загора получи Голямата награда за цялостен принос в социалното развитие

Размер на шрифта: A A A
Община Стара Загора получи Голямата награда за цялостен принос в социалното развитие
Община Стара Загора получи Голямата награда за цялостен принос в социалното развитие на България за 2016г. Годишната награда на Националния алианс за социална отговорност беше връчена на ресорния заместник-кмет Иванка Сотирова, по време на Единадесетия национален форум на доставчиците на социални услуги, проведен във Велико Търново. Наградата за принос в социалното развитие на България беше връчена от заместник-министрите на труда и социалната политика Зорница Русинова и Лазар Лазаров.
Опитът на община Стара Загора при реализирането на проекти в социалната сфера и здравеопазването беше представен с презентация на тема „Европейските структурни фондове – инструмент за осигуряване на нови качествени и устойчиви социални услуги“.
Темата на форума тази година беше „Предизвикателствата пред местните власти през новия програмен период“. Организатори са социалното ведомство в партньорство с Националния алианс за социална отговорност, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, Националното сдружение на общините в Република България, Община Русе и Община Велико Търново.
/НАСО/ е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза. НАСО е основен партньор на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). Постиженията на организацията включват над 15 годишен изключително полезен и успешен опит на учредителите и членовете, придобит от реализацията на значими и иновационни проекти в областта на социалните услуги, социалното предприемачество, социално отговорния бизнес, заетостта и културата.
Членовете са НАСО са над 700, като 330 от тях са преки. Най-голяма е групата на доставчиците на социални услуги, в това число неправителствени организации, общини, структури за социални услуги и други.
 
14.04.2016 г. Автор: община Стара Загора
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали