Превантивно-информационен център по зависимости - Стара Загора

Председател на Общински съвет по наркотични вещества: Диана Донева Кирилова-Чобанофф

Адрес: град Стара Загора, ул. "Цар Иван Шишман" № 96

Телефон: (042) 230 024; 0888 126 413

Електронна поща:  [email protected]

Интернет страница:  www.pic-starazagora.com

Страница във Facebook: https://www.facebook.com/PICStaraZagora

Канал в Youtube: https://www.youtube.com/@user-br9uy8pr9u/videos

Работно време:
понеделник – петък  08:30 ч.– 12:30 ч. и 13:30 ч. – 17:30 ч.

 

Към ПИЦ по зависимости от м. април 2013 г. работи и Младежки съвет по наркотични вещества, чиито членове са ученици на възраст от 15 до 19 години от всички училища, с цел по-висока информираност на младите хора, придобиване на умения за разпознаване на зависимостта и за установяване на натиск от страна на връстници, провеждане на тренинг обучения по подхода „Връстници обучават връстници", оползотворяване на свободното време чрез алтернативни дейности, организиране на кампании. 

 

ЗА НАС

Превантивно-информационният центърпо зависимости, създаден през 2011 год. с Решение № 1174 от 26.05.2011 г., е функционален орган на Общинския съвет по наркотични вещества - Стара Загора, и осъществява на регионално ниво превантивни дейности и програми за ограничаване на проблемите, свързани с употребата на наркотични вещества и злоупотребата с тях, съобразно Плана за действие към Националната стратегия за борба с наркотиците.

Общинският съвет по наркотични вещества и ПИЦ по зависимости се финансират със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Община Стара Загора като делегирани от държавата дейности.

Дейност на ПИЦ

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали