Приемни дни

Записване за приемен ден при кмета или заместник-кметовете се извършва в "Център за информация и услуги" към общината или онлайн през формата за приемен ден.

 

Приемни дни на Кмета


Приемните дни на кмета се осъществяват регулярно, в ден според програмата му, за който подалите заявление за прием се уведомяват предварително.

 

Приемни дни на Заместник-кметовете 


Йордан Николов

- всеки петък

Янчо Калоянов

- всеки първи вторник от месеца

Красимира Чахова

- всеки първи четвъртък от месеца

Иванка Сотирова

- всеки втори и четвърти вторник от месеца

Милена Иванова Стоянова-Желева 

- всеки първи вторник от месеца

 

Приемни дни на Общинска администрация


Свободен достъп до всички служители и структури в сградата на общината е осигурен в приемни дни – два пъти седмично – във вторник и в четвъртък от 13:30 до 17:30 часа.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали