Приемни дни

Записване за приемен ден при кмета или заместник-кметовете се извършва в "Център за информация и услуги" към общината или онлайн през формата за приемен ден.

 

Приемни дни на Кмета


Приемните дни на кмета се осъществяват регулярно, в ден според програмата му, за който подалите заявление за прием се уведомяват предварително.

 

Приемни дни на Заместник-кметовете 


Йордан Николов

- всеки петък

Янчо Калоянов

- всеки първи вторник от месеца

Красимира Чахова

- всеки първи четвъртък от месеца

Иванка Сотирова

- всеки втори и четвърти вторник от месеца

Милена Иванова Стоянова-Желева 

- всеки първи вторник от месеца

 

Приемни дни на Общинска администрация


Свободен достъп до всички служители и структури в сградата на общината е осигурен в приемни дни – два пъти седмично – във вторник и в четвъртък от 13:30 до 17:30 часа.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали