Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества -03/2017

Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества. Проект на Правилник68.79 KB30/03/2017, 13:49 Мотиви към проектаОтносно: изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества /приет от Общински съвет с Решение № 459 от 21.05.2009 г.; изм. и доп.…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 03/2017

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. Проект на Наредба57.41 KB21/03/2017, 16:51 След приключване на реконструкцията и започване функционирането на плувния басейн е установен интерес към самостоятелно ползване на новоизградения детски…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора§ 1. Чл. 25, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора се изменя така:„Ал. 2. По реда…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Стара Загора

  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Стара Загора  § 1. Чл. 10, ал. 2 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора се изменя така: „Ал.…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за критериите и условията за финансово подпомагане дейността на отделните и обединени спортни клубове

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за критериите и условията за финансово подпомагане дейността на отделните и обединени спортни клубове232.25 KB Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: n.videva@starazagora.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора - 11/2016

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора. Приложение № 169 KB16/11/2016, 16:03 Мотиви към проекта Относно: изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на Община Стара…

Проект на Наредба за организация предучилищното образование в Община Стара Загора

Проект на наредба156.9 KB04/11/2016, 17:21 МОТИВИ За приемане на Наредба за организация на предучилищното образование в Община Стара ЗагораНа основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на Община Стара Загора е изготвен проект на Наредба за организация на предучилищното образование в Община Стара Загора…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 11/2016

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. Проект на Наредба117.17 KB03/11/2016, 09:25 Мотиви към проекта В предлаганата наредба за изменение и допълнение се извършват, както технически промени свързани с промени в…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора - 10/2016

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора. Проект на Наредба94.11 KB10/10/2016, 17:27 Мотиви към проекта Условията и редът за поемането на общински…

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора 166.33 KB За мнения и предложения по проекта на наредбата e-mail:n.videva@starazagora.bg

Горещ телефон
за сигнали