Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за пазарите на територията на Община Стара Загора - 07/2016

Предложение относно допълнение и изменение на Наредба за пазарите на територията на Община Стара Загора119.12 KB13/07/2016, 13:45 МОТИВИ Звено „Общински пазари“ ежемесечно провежда жребий или търг за отдаване на свободни търговски маси на територията на Общински пазари гр. Стара Загора. В сега действащата наредба има текстове, които са в противоречие…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора - 07/2016

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора. Проект на Наредба101.92 KB08/07/2016, 14:25 Мотиви към проекта С §1 и §2 се предлага изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията…

Проект на Наребда за допълнение и изменение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали в тях на територията на Община Стара Загора - 06/2016

Проект на Наребда за допълнение и изменение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали в тях на територията на Община Стара Загора. Проект на Наредба83.98 KB27/06/2016, 17:30 Мотиви към проекта На територията на град Стара Загора действа Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове…

Правилник за реда и условията за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора

Правилник за реда и условията за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора572.61 KB Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: n.videva@starazagora.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества - 04/2016

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества Проект на Наребда99.3 KB Мотиви към проектаВ резултат на настъпили промени в някои нормативни документи, както и във връзка с недостатъци, констатирани в практикатa по…

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора227.83 KB

Проект на Наредба за допълнение и изменение на наредба за обществен ред в Община Стара Загора - 04/2016

Предложение относно допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора107.52 KB НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение№ 462.2 от 05.07.2001г.;изм. с Решение № 527 от 01.11.2001г.; доп. с Решение № 633 от…

Проект на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора128.71 KB

Горещ телефон
за сигнали