Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора - 10/2016

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора. Проект на Наредба94.11 KB10/10/2016, 17:27 Мотиви към проекта Условията и редът за поемането на общински…

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора 166.33 KB За мнения и предложения по проекта на наредбата e-mail:n.videva@starazagora.bg

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметове и сдружения на граждани

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметове и сдружения на граждани146.72 KB За мнения и предложения по проекта на наредбата e-mail: n.videva@starazagora.bg

Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за пазарите на територията на Община Стара Загора - 07/2016

Предложение относно допълнение и изменение на Наредба за пазарите на територията на Община Стара Загора119.12 KB13/07/2016, 13:45 МОТИВИ Звено „Общински пазари“ ежемесечно провежда жребий или търг за отдаване на свободни търговски маси на територията на Общински пазари гр. Стара Загора. В сега действащата наредба има текстове, които са в противоречие…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора - 07/2016

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора. Проект на Наредба101.92 KB08/07/2016, 14:25 Мотиви към проекта С §1 и §2 се предлага изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията…

Проект на Наребда за допълнение и изменение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали в тях на територията на Община Стара Загора - 06/2016

Проект на Наребда за допълнение и изменение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали в тях на територията на Община Стара Загора. Проект на Наредба83.98 KB27/06/2016, 17:30 Мотиви към проекта На територията на град Стара Загора действа Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове…

Правилник за реда и условията за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора

Правилник за реда и условията за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора572.61 KB Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: n.videva@starazagora.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества - 04/2016

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества Проект на Наребда99.3 KB Мотиви към проектаВ резултат на настъпили промени в някои нормативни документи, както и във връзка с недостатъци, констатирани в практикатa по…

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора227.83 KB

Горещ телефон
за сигнали