Проект на Наредба за допълнение и изменение на наредба за обществен ред в Община Стара Загора - 04/2016

Предложение относно допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора107.52 KB НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение№ 462.2 от 05.07.2001г.;изм. с Решение № 527 от 01.11.2001г.; доп. с Решение № 633 от…

Проект на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора128.71 KB

Проект на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора

Проект на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора133.22 KB

Проект на Наредба за допълнение и изменение на наредба за обществен ред в община Стара Загора - 03/2016

  НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение№ 462.2 от 05.07.2001г.;изм. с Решение № 527 от 01.11.2001г.; доп. с Решение № 633 от 18.12.2001г.; изм. с Решения № 666.1, 666.1.2. и 666.2 от 21.02.2002г.; изм. И доп.…

Проект на Наредба за рекламно - информационните елементи и рекламна дейност на територията на община Стара Загора - 03/2016

Проект на Наредба за рекламно - информационните елементи и рекламна дейност на територията на община Стара Загора Проект на Наредба271.1 KB Мотиви към проекта: На територията на град Стара Загора действа Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Стара Загора. Тя урежда разпространяването на информация, редът за…

Проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Стара Загора - 03/2016

Проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Стара Загора Проект на Наредба244.79 KB Мотиви към проекта: На територията на град Стара Загора действа Наредбата за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и…

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В - 03/2016

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В Проект на Наредба202.32 KB07/03/2016, 14:51 Мотиви към проекта: С направените промени в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) се цели да се насърчат производства и услуги с висока добавена стойност,…

Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 02/2016

Проект на наредба   Наредба за допълнение и изменение на наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 82 от 26.01.2012 г., в…

Горещ телефон
за сигнали