Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 11/2014

  ПРОЕКТ НА НАРЕДБА   Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение…

Проект на Наредба за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане - 11/2014

  НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ РАЗДЕЛ ПЪРВИОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1.(1). Тази наредба определя реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Стара Загора, в съответствие със Закона за устройство на територията /ЗУТ/.(2). Преместваеми обекти, по смисъла…

Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 07/2014

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА Във връзка с подобряване качеството и достъпа до транспортно обслужване на жителите и гостите на гр. Стара Загора с автомобили, извършващи таксиметров превоз, бе проведена среща в Община Стара Загора с представители на фирми, извършващи таксиметрови превози. Обсъдени бяха възможностите за увеличаване броя на местата за престой…

Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 05/2014

  ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012…

Проект на Наредба за отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора - 04/2014

Относно: Прецизиране на реда и условията за отглеждане на животни – компаньони на територията на Община Стара Загора   МОТИВИ: На територията на град Стара Загора действа Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, която в Раздел Трети определя реда и…

Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 04/2014

Относно: Налагане на забрана за движение на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на град Стара Загора МОТИВИ На територията на град Стара Загора действа Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора, която в чл.29, чл.30, чл.31…

Проект на Наредба за обществения ред при превозни средства - 02/2014

Наредба за допълнение и изменение на наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 82 от 26.01.2012 г., в сила от 01.03.2012 г.;изм.…

Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 01/2014

  До ПРЕДСЕДАТЕЛЯ На ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Гр. СТАРА ЗАГОРА От ТИХОМИР ДИНЕВ ТОМОВ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК „ ПП НОВА СИЛА „   ОТНОСНО: Промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора   Уважаеми дами и господа общински съветници, С…

Проект на Наредба за обществения ред при превозни средства - 12/2013

Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 82 от 26.01.2012 г., в сила от…

Проект на Наредба за местните данъци - 12/2013

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора/приета от Общински съвет с Решение № 57 от 21.02.2008 г.; изм.и доп. с Решение № 347 от 29.01.2009 г., в сила от 01.02.2009 г.,с изключение на чл.43, 44…

Горещ телефон
за сигнали