Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 05/2014

  ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012…

Проект на Наредба за отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора - 04/2014

Относно: Прецизиране на реда и условията за отглеждане на животни – компаньони на територията на Община Стара Загора   МОТИВИ: На територията на град Стара Загора действа Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, която в Раздел Трети определя реда и…

Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 04/2014

Относно: Налагане на забрана за движение на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на град Стара Загора МОТИВИ На територията на град Стара Загора действа Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора, която в чл.29, чл.30, чл.31…

Проект на Наредба за обществения ред при превозни средства - 02/2014

Наредба за допълнение и изменение на наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 82 от 26.01.2012 г., в сила от 01.03.2012 г.;изм.…

Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 01/2014

  До ПРЕДСЕДАТЕЛЯ На ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Гр. СТАРА ЗАГОРА От ТИХОМИР ДИНЕВ ТОМОВ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК „ ПП НОВА СИЛА „   ОТНОСНО: Промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора   Уважаеми дами и господа общински съветници, С…

Проект на Наредба за обществения ред при превозни средства - 12/2013

Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 82 от 26.01.2012 г., в сила от…

Проект на Наредба за местните данъци - 12/2013

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора/приета от Общински съвет с Решение № 57 от 21.02.2008 г.; изм.и доп. с Решение № 347 от 29.01.2009 г., в сила от 01.02.2009 г.,с изключение на чл.43, 44…

Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 11/2013

  ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора  /Приета от Общински съвет с решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп.…

Проект на Наредба за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за бюджета на община Стара Загора - 11/2013

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Стара Загора Проект на наредба210.48 KB МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА Доклад639.96 KB Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща s.deneva@starazagora.bg.

Проект на Наредба за обществения ред - 10/2013

ПРOEKT на НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение№ 462.2 от 05.07.2001г.;изм. с Решение № 527 от 01.11.2001г.; доп. с Решение № 633 от 18.12.2001г.; изм. с Решения № 666.1, 666.1.2. и 666.2 от 21.02.2002г.; изм. И…

Горещ телефон
за сигнали