Проекти на наредби и правилници


Проект на Наредба за организация предучилищното образование в Община Стара Загора

Проект на наредба156.9 KB04/11/2016, 17:21 МОТИВИ За приемане на Наредба за организация на предучилищното образование в Община Стара ЗагораНа основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на Община Стара Загора е изготвен проект на Наредба за организация на предучилищното образование в Община Стара Загора…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 11/2016

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. Проект на Наредба117.17 KB03/11/2016, 09:25 Мотиви към проекта В предлаганата наредба за изменение и допълнение се извършват, както технически промени свързани с промени в…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора - 10/2016

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора. Проект на Наредба94.11 KB10/10/2016, 17:27 Мотиви към проекта Условията и редът за поемането на общински…

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора 166.33 KB За мнения и предложения по проекта на наредбата e-mail:[email protected]

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметове и сдружения на граждани

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметове и сдружения на граждани146.72 KB За мнения и предложения по проекта на наредбата e-mail: [email protected]

Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за пазарите на територията на Община Стара Загора - 07/2016

Предложение относно допълнение и изменение на Наредба за пазарите на територията на Община Стара Загора119.12 KB13/07/2016, 13:45 МОТИВИ Звено „Общински пазари“ ежемесечно провежда жребий или търг за отдаване на свободни търговски маси на територията на Общински пазари гр. Стара Загора. В сега действащата наредба има текстове, които са в противоречие…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора - 07/2016

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора. Проект на Наредба101.92 KB08/07/2016, 14:25 Мотиви към проекта С §1 и §2 се предлага изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията…

Проект на Наребда за допълнение и изменение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали в тях на територията на Община Стара Загора - 06/2016

Проект на Наребда за допълнение и изменение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали в тях на територията на Община Стара Загора. Проект на Наредба83.98 KB27/06/2016, 17:30 Мотиви към проекта На територията на град Стара Загора действа Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове…

Правилник за реда и условията за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора

Правилник за реда и условията за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора572.61 KB Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали