Проекти на наредби


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора - 07/2016

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора. Проект на Наредба101.92 KB08/07/2016, 14:25 Мотиви към проекта С §1 и §2 се предлага изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията…

Проект на Наребда за допълнение и изменение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали в тях на територията на Община Стара Загора - 06/2016

Проект на Наребда за допълнение и изменение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали в тях на територията на Община Стара Загора. Проект на Наредба83.98 KB27/06/2016, 17:30 Мотиви към проекта На територията на град Стара Загора действа Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове…

Правилник за реда и условията за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора

Правилник за реда и условията за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора572.61 KB Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества - 04/2016

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества Проект на Наребда99.3 KB Мотиви към проектаВ резултат на настъпили промени в някои нормативни документи, както и във връзка с недостатъци, констатирани в практикатa по…

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора227.83 KB

Проект на Наредба за допълнение и изменение на наредба за обществен ред в Община Стара Загора - 04/2016

Предложение относно допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора107.52 KB НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение№ 462.2 от 05.07.2001г.;изм. с Решение № 527 от 01.11.2001г.; доп. с Решение № 633 от…

Проект на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора128.71 KB

Проект на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора

Проект на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора133.22 KB

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали