Наредба за допълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

МОТИВИ

към проект на Наредба за допълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора

         Предлаганият проект на Наредба за допълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, допълва условията и критериите за  отличията и наградите – НАГРАДА „СТАРА ЗАГОРА” и НАГРАДА „МЛАДА ЗАГОРА”.

Причините, които налагат да бъде допълнена Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, са:

            * Във времето на действие на Наредбата и в процеса на нейното прилагане възникват съществени трудности за комисията по подготовката на решенията за присъждане на съответните награди и отличия в етапа по оценяване на номинираните и класирането им. Нормативното регламентиране на обективни критерии за присъждане на НАГРАДА „СТАРА ЗАГОРА” и НАГРАДА „МЛАДА ЗАГОРА” ще улесни процеса по подготовката на решенията и ще повиши нивото на предвидимост на решенията на комисията и ще осигури по-висока степен на откритост и прозрачност в процеса на оценка и класиране на номинираните за съответно отличие. 

            * Предлагаме учредяване на ново отличие ПЛАКЕТ "МЛАД УЧИТЕЛ", като целта ни е да създадем още един стимул и средство за поощряване и мотивиране на младите хора, посветили се на учителската професия за постигане на професионални успехи и постижения.

            * Целите, които се поставят с предложения  проект  на Наредба за допълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора:

         - Постигане на ефективна и структурирана вътрешна правна уредба.

         -Уреждане на статута на отличията и наградите на община Стара Загора, вида, съдържанието, начина и реда на връчването им.

         -Създаване на условия да бъдат отличени млади учители и други педагогически специалисти,  със стаж до 5 години за принос в областта на образованието

 

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора

 

Предложения и възражения по проекта, могат да се правят в деловодството на Община Стара Загора или да се изпращат на e-mail: [email protected].

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали