Одобряване на план-сметки за дейностите по чистотата през 2020г. и определяне размер на таксата за битови отпадъци за 2020г. за град Стара Загора и за населените места извън град Стара Загора.

Размер на шрифта: A A A

Предложение от Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Относно: 1. Одобряване на план-сметки за дейностите по чистотата през 2020г.
2. Определяне размер на таксата за битови отпадъци за 2020г. за град Стара Загора и за населените места извън град Стара Загора.

proekt-predlozhenie-tbo-2020.pdf

 

Приложение 1:ПЛАН-СМЕТКА за необхдимите средства за предоставяне на  услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване през 2019 г. на територията на град Стара Загора и землището
Приложение 2:ПЛАН - СМЕТКА за необхдимите средства за предоставяне на  услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване през 2019 г. в населените места извън град Стара Загора и техните землища

plan-smetka-2020-prilojeniq-1-i-2.pdf

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали