Проекти на наредби


Проект на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора - 03/2016

  Проект на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора 133.22 KB

Проект на Наредба за обществения ред - 03/2016

  НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение№ 462.2 от 05.07.2001г.;изм. с Решение № 527 от 01.11.2001г.;…

Проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Стара Загора - 03/2016

Проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Стара Загора Мотиви към проекта: На територията на град Стара Загора действа…

Проект на Наредба за рекламно - информационните елементи и рекламна дейност на територията на община Стара Загора - 03/2016

  Проект на Наредба за рекламно - информационните елементи и рекламна дейност на територията на община Стара Загора Мотиви към проекта: На територията на град Стара Загора действа Наредбата за…

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В - 03/2016

  Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В   Мотиви към проекта: С направените промени в Закона…

Проект на Наредба за обществения ред - 02/2016

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение№ 462.2 от 05.07.2001г.;изм. с Решение № 527 от 01.11.2001г.; доп.…

Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 02/2016

Проект на наредба   Наредба за допълнение и изменение на наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора /приета от…

Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 12/2015

Проект на Наредба Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора: /приета от Общински съвет…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали