Проект на Наредба за допълнение и изменение на наредба за обществен ред в Община Стара Загора - 04/2016

  НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение№ 462.2 от 05.07.2001г.;изм. с Решение № 527 от 01.11.2001г.;…

Проект на Наредба за допълнение и изменение на наредба за обществен ред в община Стара Загора - 03/2016

  НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение№ 462.2 от 05.07.2001г.;изм. с Решение № 527 от 01.11.2001г.;…

Проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Стара Загора - 03/2016

Проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Стара Загора Мотиви към проекта: На територията на град Стара Загора действа…

Проект на Наредба за рекламно - информационните елементи и рекламна дейност на територията на община Стара Загора - 03/2016

  Проект на Наредба за рекламно - информационните елементи и рекламна дейност на територията на община Стара Загора Мотиви към проекта: На територията на град Стара Загора действа Наредбата за…

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В - 03/2016

  Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В   Мотиви към проекта: С направените промени в Закона…

Проект на Наредба за обществения ред - 02/2016

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение№ 462.2 от 05.07.2001г.;изм. с Решение № 527 от 01.11.2001г.; доп.…

Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 02/2016

Проект на наредба   Наредба за допълнение и изменение на наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора /приета от…

Горещ телефон
за сигнали