Проект на Наредба за обществения ред при превозни средства - 08/2012

ПРОЕКТ на Наредба за изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение…

Проект на Наредба за горските територии - 08/2012

ПРОЕКТ на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Стара Загора    МОТИВИ към ПРОЕКТАС влизане в сила на новия Закон за горите /чл. 181, ал. 1/ и свързаните с…

Проект на Наредба за горските територии - 06/2012

ПРОЕКТ на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Стара Загора    Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща   в срок до 25 юни включително

Проект на Наредба за обществения ред при превозни средства - 06/2012

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора/приета от Общински съвет с…

Проект на Наредба за общинските жилища - 05/2012

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора(приета с Решение № 425/30.04.2009 год., изм.…

Проект на Наредба за временните преместваеми съоръжения - 05/2012

ПРОЕКТ на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на Община Стара Загора(приета от Общински съвет с…

Проект на Наредба за животните - 03/2012

ПРОЕКТ на на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора/приета от Общински съвет с Решение № 379 от 19.05.2005 г.; изм.…

Горещ телефон
за сигнали