Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществен ред в Община Стара Загора - 01/2018

Размер на шрифта: A A A

 

 

Проект на Наредба 423.93 KB 29/01/2018, 09:32

 МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

Във връзка с определените задължения на общинска администрация, както и правомощия по констатиране и санкциониране на нарушения и зачестилите сигналите на горещия телефон към Община Стара Загора от граждани, касаещи действия на трети лица, съдържащи обществена опасност и вероятност за произвеждане на имуществени и неимуществени вреди, които действия са несъставомерни по смисъла на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора в настоящия й вид. Такива дейности са нерегламентираното събиране на финансови средства за благотворителност в полза на лице или организация и изнасянето на представления, включващи и невключващи използването на музикални инструменти и озвучителни системи на обществени места. Настоящата нормативна уредба не предлага адекватни условия за упражняване на контрол върху изброените дейности.

Ведно с горепосоченото е необходима промяна на Глава шеста от Наредбата, с цел по-точно диференциране и индивидуализиране на наказанията за постигане на целите, предвидени в чл.12 от Закона за административните нарушения и наказания. Необходимо е и въвеждането на легални тълкувания на определени изразни средства, използвани в нормативния акт, с цел избягване на противоречия при правоприлагане и внасяне яснота у гражданите.

Новата уредба, не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на целите.

Очакваме с приемането на новата уредба, да се преустанови извършването на нарушения от този вид.

Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да му противоречат.

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: a.petrov@starazagora.bg

 

Горещ телефон
за сигнали