Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществен ред в Община Стара Загора - 01/2018

Размер на шрифта: A A A

 

 

Проект на Наредба 423.93 KB 29/01/2018, 09:32

 МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

Във връзка с определените задължения на общинска администрация, както и правомощия по констатиране и санкциониране на нарушения и зачестилите сигналите на горещия телефон към Община Стара Загора от граждани, касаещи действия на трети лица, съдържащи обществена опасност и вероятност за произвеждане на имуществени и неимуществени вреди, които действия са несъставомерни по смисъла на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора в настоящия й вид. Такива дейности са нерегламентираното събиране на финансови средства за благотворителност в полза на лице или организация и изнасянето на представления, включващи и невключващи използването на музикални инструменти и озвучителни системи на обществени места. Настоящата нормативна уредба не предлага адекватни условия за упражняване на контрол върху изброените дейности.

Ведно с горепосоченото е необходима промяна на Глава шеста от Наредбата, с цел по-точно диференциране и индивидуализиране на наказанията за постигане на целите, предвидени в чл.12 от Закона за административните нарушения и наказания. Необходимо е и въвеждането на легални тълкувания на определени изразни средства, използвани в нормативния акт, с цел избягване на противоречия при правоприлагане и внасяне яснота у гражданите.

Новата уредба, не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на целите.

Очакваме с приемането на новата уредба, да се преустанови извършването на нарушения от този вид.

Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да му противоречат.

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали