Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществен ред в Община Стара Загора - 05/2017

Размер на шрифта: A A A

 

Проект на Наредба 110.74 KB 02/05/2017, 17:30

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

Във връзка с определените задължения на общинска администрация, както и правомощия по констатиране и санкциониране на нарушения и зачестилите сигнали и инциденти при посещения в Зоопарк – гр. Стара Загора предлагаме уредба, която ще доведе не само до подобряване на обществения ред, но и превенция на противоправните прояви, недопускане настъпването на инциденти и гарантиране здравето и сигурността на гражданите.

Новата уредба е изцяло съгласувана с Правилник за поведение на посетителите в Зоопарк – гр. Ст.Загора, утвърден от Кмета на Община Стара Загора.
Новата уредба, не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на целите Ни.
Очакваме с приемането на новата уредба, да се преустанови извършването на нарушения от този вид.
Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат.
Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: a.petrov@starazagora.bg 

Горещ телефон
за сигнали