Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществен ред в Община Стара Загора - 08/2017

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба115.5 KB10/08/2017, 09:59

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

Във връзка с определените задължения на общинска администрация, както и правомощия по констатиране и санкциониране на нарушения и зачестилите сигналите и жалбите за нарушаване на нощната тишина, чийто източник е както от заведение за хранене и развлечение, така и от останалите търговски обекти с работно време до и след 23:00 часа, предлагаме уредба, която ще доведе не само до подобряване на обществения ред, но и превенция за нарушения, свързани с нощната тишина, недопускане настъпването на инциденти и гарантиране спокойствието и сигурността на гражданите на община Стара Загора.
Новата уредба, не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на целите Ни.
Очакваме с приемането на новата уредба, да се преустанови извършването на нарушения от този вид.
Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат.
Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: a.petrov@starazagora.bg

Горещ телефон
за сигнали