Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - 01/2018

Размер на шрифта: A A A

 

Проект на Наредба 72.07 KB 19/01/2018, 10:05

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

Предвид зачестили злоупотреби от Еднолични търговци или еднолични търговски дружества, регистрирани от лекари, лечебни заведения за болнична помощ и лечебни заведения по смисъла на чл. 10 от Закона за лечебните заведения, регистрирани на територията на Община Стара Загора, желаещи да ползват предплатен абонамент за служебни нужди в границите на „Зелена зона“ за МПС, се налага въвеждане на нови критерии при издаването на карта за преференциално паркиране.

С въвеждането на новите критерии, ще се избегне възможността, лица които са регистрирани по смисъла на чл. 10 от Закона за лечебните заведения, да предоставят в Община Стара Загора фиктивни договори за ползване на МПС с физически лица.

Предложения по проекта могат да се изпращат на e-mail: b.deleva@starazagora.bg 

Горещ телефон
за сигнали