Проект на Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 08/2023

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

Целта на промяната в начина на определяне на таксата за ползване на детска кухня е да се даде възможност за закупуване на дневни купони и ползване на детската кухня при желание на родителите, без те да се ангажират със закупуване и заплащане на месечен абонамент, както това беше до момента.

На следващо място с въвеждането на дневна такса за купон се предвижда родителите да могат да заявяват купони чрез електронна система(софтуер), която се разработва и се очаква да бъде внедрена в началото на месец Октомври. Таксата от 1,00лв. на ден за първи купон е под себестойността на предлаганото дневно меню, която себестойност е между 3,50-4,00лв.

Към предлаганата от Детска кухня храна немалко родители проявяват интерес към закупуване на втори и повече порциони(купони). Предвидената обаче цена от 1 лв. за първи купон, както и по-горе се посочи не покрива разходите на Община Стара Загора, като този първи купон изпълнява социалната функция да се осигури минимум необходим порцион за изхранване на едно дете на една поносима за всеки родител цена. Заявяването на следващ порцион считаме обаче, че следва да е възможно и да се предоставя като услуга от Детска кухня, но срещу такса, която да покрива в максимална степен себестойността на предлаганата храна. С оглед на това се предлага закупуването на втори и следващ купон да е срещу такса от 3,50лв. покриваща до голяма степен разходите по приготвяне на храната.

Въвеждането на еднократната такса за закупуване на амбалаж се налага поради често срещаните затруднения на родителите да осигуряват съдове с определена вместимост, поради голямото разнообразие на пазара. В тази връзка се предлага родителите да заплащат еднократно такса за закупуване на амбалажа, чрез която такса Община Стара Загора да осигури съответния вид и брой съдове(бурканчета) за предаване на храната, като така ще се облекчат родителите, ще се стандартизират ползваните съдове, а и не на последно място ще могат да се осигурят тези съдове по цена на едро.

За прилагането на Наредбата не се изисква допълнителен финансов ресурс, като се очаква допълнителен такъв да постъпи като приход от нововъвежданите такси.

Наредбата е съобразена с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на съюзното право и не им противоречи.

Предложения по наредбата могат да се правят в 14-дневен срок от публикуването й за обсъждане по елeктронен път на е-мейл: [email protected].

По краткия 14-дневен срок за обсъждане на наредбата се налага, поради необходимостта от бързо осигуряване на правната възможност родителите да закупуват дневни купони вместо досегашните месечни, като това технически ще бъде възможно от 01.10.2023г. чрез внедряването на електронна онлайн система. На следващо място изменението не касае реално изменение в размер на таксата, а само разпределянето й от месечна към дневна, поради което по-краткия 14-дневен срок за становища, мнения и предложения е достатъчен.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали