Проект на Наредба за горските територии - 08/2012

Размер на шрифта: A A AПРОЕКТ на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Стара Загора

Проект на наредба 152.85 KB    

МОТИВИ към ПРОЕКТА

С влизане в сила на новия Закон за горите /чл. 181, ал. 1/ и свързаните с него подзаконови нормативни актове, за първи път се регламентират правилата за управление на горските територии - общинска собственост. Това налага приемането на Наредба за управлението на горските територии собственост на Община Стара Загора.

С Наредбата се създава възможност за:
- Точна и ясна регламентация на принципите в управлението на горските територии, собственост на Община Стара Загора.
- Организация на управлението и контрола на дейностите в горските територии.

Проектът на Наредбата е основан на принципите за устойчиво, природосъобразно и многофункционално управление и стопанисване на горските територии, собственост на Община Стара Загора.

Така избраната форма на управление не натоварва общинския бюджет при организиране на управлението на горските територии, собственост на Община Стара Загора.Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected] до 07 септември 2012 година.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали