Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 03/2017

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

 

Проект на Наредба 57.41 KB 21/03/2017, 16:51

 

След приключване на реконструкцията и започване функционирането на плувния басейн е установен интерес към самостоятелно ползване на новоизградения детски басейн, отделно от големият басейн. За ползване на детският басейн не са предвидени цени на услуги в приетата през месец декември 2016г. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, поради което се предлага приемане на цените на услуги посочени по – горе.

 

През 2017г. приключва проект BG06-101” Международен Младежки Център за работа с деца и младежи в риск в Стара Загора“, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП.
В рамките на проекта беше предвидено цялостно преустройство на сградата на бившето кино „Желю Диманов“, обзавеждане и оборудване с цел превръщането му в център за неформално обучение и работа с младежи, както и провеждането на междунардни конференции, посещения и прояви с участието на чуждестранни младежи.

 

Предвид на това Младежкия център разполага понастоящем с 36 легла за настаняване в 10 стаи със самостоятелен санитарен възел /8 четворни и 2 двойни стаи с легла на един етаж, гардероби и нощни лампи/, конферентна зала за 50 човека с преводачески кабини за превод от и на 2 езика едновременно. Центрът има и трапезария с кухненски блок, подходяща за кафе-паузи и предлагане на кетъринг на участници в събития за 40 човека. В Центъра има и мултифункционална зала, която се ползва за танци, заседания и други прояви, както и компютърна зала и зала за арт занимания. При провеждане на конференция или друго събитие Младежки център предлага добри условия за провеждане на пленарно зеседание в конферентната зала и разделяне за работа по групи в останалите помещения, предназначени за работа с младежи. В младежкия център има стая на настаняване за прием на младежи с физически увреждания, рампа за качване до втория етаж, както и тоалетни за младежи с увреждания на първи и втори етаж. Гостите на Младежки център имат и безплатен достъп до WI-FI.

 

От откриването му в края на 2015г. доега Младежки център Стара Загора е посрещнал многократно младежки групи от Великобритания, Франция, Германия, Швеция, Люксембург и други страни. Добрите условия за приемане на гости позволи на Младежкия център да развие добро международно сътрудничество и обмен с младежи от страни от ЕС и да приема гостуващи младежки групи на разменни начала.

 

Налице са всички предпоставки Младежкия център да се използва като хотел или база за настаняване на гости, и провеждане на обучения, семинари, конференции, работни срещи и други прояви за групи до 40-50 човека.
С оглед на изложеното, както и след съпоставка на цени на услуги в други младежки центрове от подобен тип (Пловдив, Добрич) се предлага приемането на нов раздел VI в Приложение № 3 към чл.53 от НОАМТЦУ, с който да се уредят цените на копирните услугите, които ще се предоставят в центъра и нов раздел XVI в Приложение № 4 към чл.53 от НОАМТЦУ „XVI. Зали и помещения в сградата на Международен младежки център“, в който ще се уредят цените за настаняване и ползване на зали и помещемния.
За промяната и прилагане на наредбата не се изискват допълнителни финансови средства и същата не противоречи на нормативани актове от по висока степен.

 

Проектът на наредбата е изготвен съгласно вътрешните и законовите правила за изготвяне на нормативни актове и е публикуван на интернет страницата за обсъждане и предложения.
Предложения по проекта може да се правят на e-mail: i.ivanov@starazagora.bg

Горещ телефон
за сигнали