Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 06/2022

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба  06/06/2022 , 16:31

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

 

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, изразяващ се в изменение и допълнение на  т. 7 от Приложение № 11 към чл. 53, Други услуги, отнасяща се до цените за ползване на площи на територията на автопазара

 

Цените събирани на автопазара не са променяни от 2016 г. /Решение № 658 от 22.12.2016 г. на Общински съвет Стара Загора/.

Към настоящият момент сме в хипотеза на трайно растяща инфлация и постоянно повишаване ръста на цените на електроенергията и горивата. Това е видно от покачването на инфлационния индекс, който за 2021 г. е 7,8 %, като очакванията са този процент да продължи да се повишава. 

В тази връзка разходите на автопазара се увеличават като фактори за това са повишаване сметките за електроенергия /предизвикани от вариращите цени на свободния пазара на енергия/ и увеличаване на наемната цена на терена от 600 лв. на 1000 лв. /с договор за наем № 281/30.01.2020 г. сключен със собственика на терена „Борса Стара Загора“ АД /.

Разходите на Община Стара Загора по отношение на автопазара /работещ всяка събота на месеца/ на годишна база за предходните три календарни години е както следва:

  • за 2019 година – 8 956 лв.
  • за 2020 година – 13 674 лв.
  • за 2021 година – 14 398 лв.

Към цитираните разходи не са включени трудовите възнаграждение на двама касиери, отговарящи за събиране на цените на пазара и разходите за охрана осъществявана от полицейски служители в звено „Общинска полиция“.

През последните години автопазара в гр. Стара Загора се утвърди като разпознаваемо място от клиенти и търговци на автомобили и авточасти. Звено „Общински пазари“ отчита засилен интерес на търговци от цялата страна, желаещи да предлагат стоките си на обособените търговски площи на автопазара. Обособените търговски площи на пазара са ограничен брой и не винаги достигат за всички търговци.     

Предвид гореизложеното и отчитайки покачващата се инфлация, предлагаме цените събирани на автопазара да се увеличат средно с 50 %.

Предлагаме още към цената събирана за един ден, един месец и една година за ползване на площадки за продажба на авточасти, аксесоари, гуми и други промишлени стоки на територията на пазара, да се добавят и цени за три и шест месеца.

С така направените предложения за актуализация на стойността на цените събирани на автопазара и тяхната диференциация се цели на търговците желаещи да предлагат стоките си на пазара да се предоставят възможно най-добрите условия за ползване на съответната търговска площ. Промените биха позволили ограничените площи на автопазара да се използват най-оптимално от търговците.            

Новата уредба, не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на поставените цели.

Проекта на наредба не противоречи на националното и приложимото европейско законодателство.

Предложения и мнения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали