Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 03/2022

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

Таксата за ползване на ученически почивни лагери от деца и ученици в общински почивни станции не е променяна от 2013 година (Решение № 695 от 16.05.2013 г. на Общински съвет Стара Загора).

Разходите на Община Стара Загора за издръжка на почивна Станция „Стара Загора“, местност Каваци, град Созопол за последните две години, през които е проведен летен отдих на деца и ученици, е както следва:

  • За 2019 година - 118 318 лв.
  • За 2021 година - 139 875 лв.

Максимумът лагерници, участващи в летния отдих на почивна станция „Стара Загора“, местност Каваци, град Созопол, за една календарна година, съобразен с капацитета на базата и лагерните смени е 595.

Сумата, нужна за издръжка на почивната станция, предполага един участник да заплаща средна такса в размер на 216, 96 лв.

Вземайки предвид нарастващата инфлация, залагаме 25% увеличение на разходите за издръжка за 2022 година и така прогнозната такса за един участник възлиза на 271.20 лв.

Предлагаме таксата за ползване на лагери от ученици да бъде в размер на 160 лв. за десет дни престой (16 лева дневно), като останалите разходи за издръжка се покриват от бюджета на Община Стара Загора.

За прилагането на Наредбата се изисква допълнителен финансов ресурс, който Община Стара Загора отделя ежегодно за дофинансиране на отдиха на деца и ученици в общинската почивна станция.

Наредбата не противоречи на националното и приложимо европейско законодателство.

Проектът на наредбата е публикуван на сайта на Община Стара Загора на 18.03.2022 г. Заинтересовани граждани и организации могат да изразят мнения и предложения.

Предложения и мнения могат да се изпращат на e-mail: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали