Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора - 11/2016

Размер на шрифта: A A A

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора.

 

Приложение № 1 69 KB 16/11/2016, 16:03

 

Мотиви към проекта

Относно: изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора, приета с Решение №1897 от 25.06.2015г. от Общински съвет- Стара Загора

В изпълнение на изискванията на чл.24, ал.1 от Закона за управление на отпадъците и § 1 от Допълнително споразумение № 1 към Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR№ DIR-5112122-C007 за изпълнение на проект № DIR-5112122-9-77 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“ през 2014 год. е създадено „Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора“ , на което е член и Община Стара Загора.

Съгласно разпоредбите на чл. 26 от Закона за управление на отпадъците Общото събрание на „Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора“ взима решения за условията, реда и цената за предаване на отпадъци, собственост на фирми и организации, извършващи дейност на територията на всички общини, членове на Сдружението, което налага необходимостта от промяна на Наредбата за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора, приета с Решение №1897 от 25.06.2015г. от Общински съвет- Стара Загора

Новата уредба, не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на целите Ни.

Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат.

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: p.yordanov@starazagora.bg 

Горещ телефон
за сигнали