Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на територията на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора


Добавя се нов чл. 10 На територията на населените места в Община Стара Загора се разрешава отглеждането на селскостопански животни, в количество необходимо за задоволяване на собствените нужди:

1. крави – до 3 бр. и техните приплоди до 18 месеца;
2. свине за угояване – до 3 бр.
3. свине майки до 2 бр. и техните приплоди до 3 месеца
4. коне или магарета – до 2 бр. и техните приплоди до 1 година
5. птици – до 20 бр.
6. зайци – до 20 бр. и техните приплоди;
7. овце или кози – до 5 броя и техните приплоди до 18 месеца;

Мотиви:

С Решение № 170 от 26.04.2012 г. на Общински съвет Стара Загора е приета Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора. До нас като общински съветници постъпиха редица сигнали и оплаквания на жителите от населените места и от редица кметове на същите в Община Стара Загора, свързани с това, че биват тормозени от свои съседи, които са превърнали къщите и дворовете си в обори за отглеждане на животни. Те се регистрират като земеделски производители и получават държавни субсидии,като отглеждат голям брой селскостопански животни в дворните си места, което пречи на нормалното живеене на всички съседи около тях. Проблемите, които произлизат от това са много, един от тях е силната миризма, която пречи на всички живеещи наоколо. Друг основен проблем е струпването на големи количества оборска тор пред къщите на общинските пътища и тротоари, което е предпоставка за развиване на зарази. Също така при преминаването на животните през селото се замърсяват и улиците от изхожданията им, където си играят децата. С нашата Наредба не се определя максималния брой животни, които могат да се отглеждат за лични нужди в регулацията на населените места, което създава предпоставка за големи злоупотреби и възможност за отглеждане на стотици животни в центъра на всяко населено място, какъвто е и един от случаите в с.Маджерито, където на една пряка от центъра на селото се отглеждат 100 крави и 10 овце. Сами може да си представите невъобразимия шум от постоянно мучене, непоносимата миризма от тоновете оборски тор в мястото и пред него, също така и колко хуманно се гледат 100 крави на малка площ.В редица Общини този проблем е вече решен с гласуването на промяна в Наредбата, като например Община Пазарджик, Община Димитровгад, Община Казанлък и много други. Промяната на Наредбата ще защити жителите на селата в Община Стара Загора от недобросъвестни съседи, като им гарантира спокойствие и уют в собствените им доме. Всички ние знаем, че трябва да има изискване за определено разстояние от населените места за отглеждане на голям брой животни и всички обори са построени на няколко километра извън селата. Нормално е всяка селска къща да има 1-2 крави, 2-3 кози или 10-на кокошки, а не 100 крави и 20 овце, затворени на 500 кв.м площ, затова с тази наредба ние трябва да регламентиране допустимия максимум за отглеждане на животни в една къща и да се избегне напрежението межу хората, живеещи във всичките 50 села в община Стара Загора. Промените, които предлагаме не изискват бюджетни разходи за изпълнението им.

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: n.videva@starazagora.bg

 

Горещ телефон
за сигнали