Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества - 04/2016

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества

Проект на Наребда 99.3 KB

 

Мотиви към проекта

В резултат на настъпили промени в някои нормативни документи, както и във връзка с недостатъци, констатирани в практикатa по прилагане на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества, относно: управление и разпореждане с активите общинска собственост, включени в капитала на общинските търговски дружества, възлагане на управлението и контрола в едноличните търговски дружества,определяне на възнагражденията на управителните органи, създаването и поддържането на електронен публичен регистър за търговските дружества с общинско участие в капитала, възниква необходимостта, да бъдат изменени и допълнени една част от текстовете на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества.

 

Допълва се нов раздел относно: реда и условията за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на едноличните търговски дружества с общинско участие, а ще бъде внесено предложение да бъде отменена Наредбата за избор на управител на търговско дружество с общинско участие.

 

Проектът на наредбата е изготвен съгласно вътрешните и законовите правила за изготвяне на нормативни актове и е публикуван на интернет страницата за обсъждане и предложения.

 

За промяната и прилагане на наредбата не се изискват допълнителни финансови средства и същата не противоречи на нормативани актове от по висока степен.

 

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected]  в срок до 05.05.2016 година.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали