Проект на Наредба за местните такси - 02/2012

Размер на шрифта: A A A


ПРОЕКТ на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

Проект на наредба 515.00 KB  


МОТИВИ към ПРОЕКТА

Съществуващата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора е приета от Общински съвет Стара Загора с Решение № 512 от 01.12.2005г. За изминалите шест години тя многократно е изменяна и допълвана. Всички тези изменения и допълнения, които са правени през този период са свързани с отпадането на някои от таксите, отпадане на част от услугите, които се предоставят от Община Стара Загора или поради въвеждането на нови такси и услуги. Всички тези изменения и допълнения в наредбата, както и отпадането на цели глави и раздели затруднява служителите на общинска администрация, гражданите и фирмите при ползване на наредбата.

Ето защо, предлагам да бъде отменена действащата наредба и да бъде приета нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.


Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected]  в срок до 14 февруари включително.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали