Проект на Наредба за местните такси - 10/2012

Размер на шрифта: A A A


ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора (приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.)

1. Създава се нов чл.23а Режим на безплатно паркиране на ППС

/1/ Електромобилите и двуколесните ППС паркират безплатно на всички паркинги собственост на Община Стара Загора и обособените зони за кратковременно паркиране - „Зелена зона"

/2/ Правото на електромобилите да паркират в режим на безплатно паркиране се установява с надлежно издаден стикер, залепен на предното стъкло на превозното средство. Стикерът следва да съдържа герба на Стара Загора, надпис „електромобил" и информация относно периода на валидност. Същият се издава безплатно за едногодишен период от Общинска администрация след подаване на заявление, от собственика на електромобила придружено от копие от регистрационните му документи.

/3/ Стикерът за паркиране на електромобил се залепва на видно място на предното стъкло на електромобила по начин, незатрудняващ осъществяването на контрол. Незалепването на стикера по посочения начин води до налагане на санкция по общия ред на общински съвет.

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

С цел ускоряване на процеса на навлизане на електрически коли и двуколесни ППС в Стара Загора, което съществено ще подобри екологичната обстановка в Общината и ще спомогне за утвърждаване на града ни като най-добро място за живеене и във връзка с инициирания от Граждански клуб ЛИПА – Стара Загора Проект за популяризирането на предимствата и екологичните ползи на електротранспорта и съдействие за навлизането му в общината с развитие на съответната инфраструктура (паркинги, зарядни станции) и прилагане на данъчни и други преференции.

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected] в срок до 13 ноември 2012 година включително.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали