Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 01/2014

Размер на шрифта: A A A

 
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ На ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Гр. СТАРА ЗАГОРА

От ТИХОМИР ДИНЕВ ТОМОВ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК „ ПП НОВА СИЛА „

 

ОТНОСНО: Промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

С решение № 1068/16.12.2013 г на ОС бе допълнена горепосочената наредба с цени за ползване на Многофункционалната спортна зала „ Иван Вазов „ 80 лв на час без ДДС и такса за денонощие 1600 лв без ДДС и футболно игрище с изкуствена настилка 20 лв на час без ДДС. След приемането на тези такси и на двете места няма заявен интерес за ползване от гражданите. След разговори с представители на спортната общественост и аматьорските клубове става ясно, че тези такси са непосилни за тях и те предпочитат училищните зали. Това обезсмисля идеята за използването на тези нови придобивки за масов спорт и не носи приходи.

С оглед изложеното и на основание: чл. 21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА предлагам Общински съвет гр. Стара Загора да приеме следното: 

РЕШЕНИЕ:

1.Променя т. ІХ от ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 към чл 53 като числото 80 се заменя с 60 и числото 1600 се заменя с 1200.

2. Променя т ІІ от ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл 53 като числото 20 се заменя с 16.

 

20.01.2014 г
Гр. Стара Загора

 

Вносител: /Т.Томов /

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали