Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 11/2013

Размер на шрифта: A A A

 
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора 
/Приета от Общински съвет с решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г./

Допълва Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора като добавя следния текст в Приложение № 2 към чл. 53:
След „I. Плувен басейн – град Стара Загора" допълва „II. Футболно игрище с изкуствена настилка – 20 лева за един астрономически час за всеки ден от седмицата." (зад Централна поща)
Останалата част от това Приложение №2 се пренарежда и придобива следния вид:
Вместо „II.. Баня – Старозагорски минерални бани" се изписва следния текст: „III. Баня – Старозагорски минерални бани" ;
Вместо „III. Зоопарк" се изписва следния текст – „IV. Зоопарк".

Допълва Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора като добавя следния текст в Приложение № 4 към чл. 53:
Създава се нова точка „IX. Многофункционална спортна зала „Иван Вазов". Създава точка 1. към точка IX. със следния текст:
- такса за ползване за един астрономически час – 80 /осемдесет/ лева;
- такса за ползване за един ден – 1600 /хиляда и шестстотин/ лева.
Останалите точки се пренареждат и придобиват следния вид:
Вместо точка „IX. Зали, фоайета и изложбени площи в сградата на РИМ и музейни обекти на открито и закрито" се изписва следния текст: „X. Зали, фоайета и изложбени площи в сградата на РИМ и музейни обекти на открито и закрито";
Вместо точка „X. Регионална библиотека „Захарий Княжески" се изписва следния текст „XI Регионална библиотека „Захарий Княжески";
Вместо точка „XI. Зали в Градска художествена галерия" се изписва следния текст „XII. Зали в Градска художествена галерия";
Вместо точка „XII. Зали в Опера – Стара Загора" се изписва следния текст „XIII. Зали в Опера – Стара Загора";
Вместо точка „XIII Зала към Младежки дом" се изписва следния текст „XIV. Зала към Младежки дом";
Вместо точка „XIV. Училища и детски градини" се изписва следния текст „XV. Училища и детски градини".

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

Наличието на новите спортни съоръжения:
„Фитнес площадка на открито и игрище в УПИ IV универсална зала, спортна зала, младежки театър и подземни гаражи кв. 170, гр. Стара Загора" /футболно игрище с изкуствена настилка зад Централна поща/ и „Многофункционална спортна зала „Иван Вазов", находяща се в двора на СОУ „Иван Вазов" в гр. Стара Загора, дават необходимото правно основание да се допълни горепосочената наредба и да се реализира възможността за събиране на такси от ползването им.

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected] .

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали