Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - 02/2019

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба 14/02/2019, 16:53

Мотиви към проекта

Налице е необходимост от допълнение и изменение на Наредба за обществения  ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора, поради нуждата от актуализация и прецизиране на текстове свързани с правилата за паркиране и престой на територията на гр. Стара Загора.  Ведно с това е налице и необходимост от изменение на текста, свързан с излезлите от употреба моторни превозни средства.

Целта на изменението на Наредбата е в град Стара Загора да се организира безопасното движение на автомобили, което да бъде съобразено с устойчивото развитие на гр. Стара Загора, като град с безопасни пътища. Измененията са насочени към по-добра организация за контрол на движението и паркирането, чрез ясно разписани правила на поведение, както за администрацията така и за гражданите.

Новата уредба, не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на целите ни.

Очакваме с приемането на новата уредба, да се преустанови извършването на нарушения от този вид.

Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат.

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: а[email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали