Проект на Наредба за обществения ред при превозни средства - 06/2012

Размер на шрифта: A A A


ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора
/приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 82 от 26.01.2012 г., в сила от 01.03.2012 г./

1. Изменя чл. 47, ал. 2:

Собственици на МПС, с трайно намалена работоспособност над 71% поради заболявания на опорно – двигателния апарат и над 90% загубена работоспособност с чужда помощ или техните придружители, могат да паркират в „зелена" зона без заплащане на определените с маркировка и пътни знаци места за инвалиди, с поставена отвътре на предното стъкло карта по образец, който отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Общността съгласно приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г., срокът на която да е съобразен със срока на експертизата на ТЕЛК, но не повече от три години.


МОТИВИ към ПРОЕКТА

Във връзка с чл. 99а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, според който картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране, трябва да отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г.

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected]  до 18 юни включително.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали