Проект на Наредба за обществения ред при превозни средства - 08/2012

Размер на шрифта: A A A


ПРОЕКТ на Наредба за изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 82 от 26.01.2012 г., в сила от 01.03.2012 г./

§ 1 Текста на чл. 47, ал. 2 от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора се изменя така:
Собственици на МПС, с трайно намалена работоспособност над 71% поради заболявания на опорно – двигателния апарат и над 90% загубена работоспособност с чужда помощ или техните придружители, могат да паркират в „зелена" зона, без заплащане, на определените с маркировка и пътни знаци места за инвалиди, с поставена отвътре на предното стъкло карта по образец, който отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. Валидността на картата за паркиране на хората с трайни увреждания да е съобразена със срока на експертизата на ТЕЛК, но не повече от три години.


МОТИВИ към ПРОЕКТА

Необходимостта от изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора се налага поради изискванията на чл. 99а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, според който картата за паркиране на местата, трябва да отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Общността от Приложението към препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. относно картата за паркиране на хора с трайни увреждания.

Целта е Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора да се преведе в съответствие със Закона за движението по пътищата.

За прилагането на Наредбата е необходимо да бъдат предвидени финансови средства в общинския бюджет за издаването на картите по образец за паркиране на хора с трайни увреждания. Като съпоставка през 2011 год. са издадени 239 карти на хора с трайни увреждания, като цената на една карта е в размер на 0.25 лв.

Очакваните резултати от прилагането на променената наредба е собственици на МПС, с трайно намалена работоспособност над 71 % поради заболявания на опорно – двигателния апарат и над 90 % загубена работоспособност с чужда помощ или техните придружители да паркират без заплащане в „зелена" и „синя" зона на определените с маркировка и пътни знаци места за инвалиди, не само в цялата страна, а и на територията на целия Европейски съюз.


Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected]  до 11 септември 2012 година.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали