Проект на Наредба за обществения ред при превозни средства - 09/2012

Размер на шрифта: A A A


ПРОЕКТ на Наредба за изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 82 от 26.01.2012 г., в сила от 01.03.2012 г./

§ 1. Текста на чл.42, ал.5 се изменя както следва:

„Режимът на паркиране по ал.1 е валиден в работни дни от 08.00 часа до 18.00 часа."


МОТИВИ към ПРОЕКТА

След въведения нов режим на кратковременно платено паркиране на ППС /"Зелена зона"/ в Община Стара Загора постъпват множество предложения от граждани за облекчаване на условията за кратковременно паркиране. Това наложи обсъждането на възможностите за увеличаване на свободния режим на паркиране в „Зелена зона".

В тази връзка и предвид факта, че след 18,00 часа в делнични дни, както и в събота трафикът не е толкова натоварен, предлагам изменението на Наредбата, в частта относно валидността на режимът на кратковременно паркиране.

За прилагането на Наредбата не е необходимо да бъдат предвидени финансови средства в Общинския бюджет


Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected]  до 10 октомври 2012 година.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали