Проект на Наредба за реда и условията за пътуване с обществен транспорт по основни автобусни и тролейбусни линии на територията на Община Стара Загора - 03/2021

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба  05/03/2021 , 14:17

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

Приемането на Наредба за реда и условията за пътуване с обществен градски транспорт по основни автобусни линии на територията на Община Стара Загора се налага с оглед необходимостта от приемане на особени правила относно правата и задълженията на превозвача и пътниците, ползващи превозните средства на градския транспорт в Стара Загора и във връзка с реализацията на компонентите на Проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза”, като в предметния обхват на същата бъдат включени и новите правила, относно превозните документи и реда за тяхното издаване и използване. Предстои въвеждането на иновантивна система за продажба на превозни документи с различен вид, валидност и съответно цена, което налага установяване на нормативни правила относно реда за продажба, ползване и валидиране на всеки от тях. Въвеждането на автоматизирана система за таксуване освен, че ще улесни пътниците при ползването на автобусите и тролейбусите и ще подобри качеството на транспортните услуги, налага и алтернативни начини за заплащане на транспортната услуга.

Целта на приемането на настоящата Наредба е – чрез налагането на конкретни социални стандарти и на стандарти за качество на обслужването, да се защити обществения интерес и се създадат условия за развитие на системата на масовия градски транспорт на територията на община Стара Загора.

За прилагане на Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства. Очакваните резултати от прилагането на новата наредба са – по-ефективен и по-безопасен градски транспорт на територията на Община Стара Загора.

 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на  Наредба за реда и условията за пътуване с обществен градски транспорт по основни автобусни линии на територията на Община Стара Загора, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected].

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали