Проект на Наредба за животните - 03/2012

Размер на шрифта: A A AПРОЕКТ на на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора
/приета от Общински съвет с Решение № 379 от 19.05.2005 г.; изм. с Решение № 200 от 04.10.2005 г. на Старозагорския окр.съд; изм. с Решение № 788 от 30.11.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. с Решение № 172 от 16.06.2008 г,в сила от 16.06.2008 г./

Проект на Наредба 154.19 KB  

МОТИВИ към ПРОЕКТА

В Община Стара Загора са постъпили многобройни жалби и сигнали на граждани, свързани с Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора през 2011 година. В частност оплакванията на гражданите касаят домашни бездомни кучета и котки - местата за разхождане на животните компаньони, броят на отглежданите домашни любимци, както и броя на безстопанствените кучета са основните проблеми, които са залегнали. Като краен резултат от всички тези действия и след обстоен прочит на Закона за ветеринарно – медицинската дейност и Закона за защита на животните се установи, че клаузите на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора не отговарят на изискванията на цитираните закони. Във връзка с по- ефективната работа на Общинска администрация се налага отново да бъдат направени изменения и допълнение на Наредбата в тази й част. Считам, че ще бъде по-целесъобразно да бъде приета изцяло нова Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, която да отмени сега действащата такава.

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected]  в срок до 28 март включително.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали