Проект на Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие "Гробищни паркове"

Размер на шрифта: A A A

Проект на Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие "Гробищни паркове"

Мотиви към проекта

на Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие "Гробищни паркове"

1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

С Решение на Общински съвет Стара Загора бе създадено Общинско предприятие „Гробищни паркове“. За да започне предприятието да работи следва да бъде приет Правилник за неговата организация и дейност.

2. Цели, които се поставят:

Целта на настоящия Правилник е да определени предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав, правата и задълженията на общинското предприятие „Гробищни паркове“.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на нормативния акт.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

След приемането на настоящия Правилник, Общинско предприятие „Гробищни паркове“ ще започне своята работа по управлението на гробищните паркове на територията на община Стара Загора.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие „Гробищни паркове“ не противоречи на правото на Европейския съюз.

 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на [email protected] или в деловодството на Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали