Проект на Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие "Гробищни паркове" - 01/2024

Размер на шрифта: A A A

Проект на Правилник
Проект на Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие "Гробищни паркове"

 

Мотиви към проекта 

I. Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

С Решение № 1716 от 26.05.2022 г. на Общински съвет Стара Загора бе приет Правилник за организацията на дейността на ОП „Гробищни паркове“. В процеса на осъществяване на дейността си, събраните приходи от общинското предприятие се превеждат нерегулярно по бюджетната сметка на Община Стара Загора, което налага промяна на чл. 6, ал. 1 от Правилника.

II. Цели, които се поставят:

Целта на изменението и допълнението на Правилника е да се осъществи своевременно внасяне на приходите и преодоляване разходването на средства надвишаващи определения план.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на нормативния акт. 

IV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Своевременна отчетност на събраните приходи.

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на общинско предприятие „Гробищни паркове“ не противоречи на правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на [email protected] или в деловодството на Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали