ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

  1. Причини, които налагат приемането:

В приложение № 4 към чл. 53, XIII Зали в Опера – Стара Загора, т.1 е записана цената за един спектакъл. Акцентирам на думата спектакъл затова защото, освен за спектакли и изложби (визирам фоайетата на първи и втори етаж) този храм на културата и изкуствата се ползва за съжаление и за други цели.

Всички ние, които ревниво пазим тази Оперна сграда, помним добре нейното опожаряване през 1991г. Няма как да забравим тежкия период на работа през следващите 19г. на Държавна Опера Стара Загора в Синдикалния дом, Дома на транспортните работници и театъра. През всички тези години артистите и публиката на операта търпяха значителни несгоди не само от битов, но по-важното и от художествен характер.

Сега когато имаме сградата на Културния дом, една модерна и функционална зала, може да се реализират всички онези организиранимероприятия на партиите, НПО, фирмени празненства и техните съпътстващи коктейли.

Най-красивата сграда за опера, е открита преди 53г. и е строена специално за опера. Например тя няма функцията на НДК в София. Сградата на Операта могат да се поставят освен оперни и балетни спектакли, различни симфонични, камерни и фолклорни заглавия, Фестивала за опера и балет, а така също и кино фестивала ,,Златната липа”. Да се реализират съвместно с Община Стара Загора, различни проекти с детските градини, училищата и Тракийския университет.

В заключение ще добавя, че преди опожаряването на Операта, нейното фоайе беше превърнато в бинго зала. Нека пазим и изпълним със съдържание тази сграда така, както подобава на нас старозагорци.

  1. Цели, които се поставят:

      С предложените промени и допълнения се цели сградата на Операта да се ползва само по предназначение. Това са различни спектакли и фестивали, учебни заведения, които могат да ползват залите в Операта.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба:

Не е необходимо предвиждането на допълнителни финансови средства за прилагане на промяната в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

  1. Очаквани резултати от прилагането:

Очаква се посредством предложените промени да се постигне по-добра организация,  ефективност и запазване на същността на сградата, а именно храм на културата и изкуствата.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора е подзаконов нормативен акт  с местно значение, който е разработен в пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта за изменение и допълнение на наредбата, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали