Проект Електронна платформа за обмен на най-добри практики и развитие на регионален туризъм

Размер на шрифта: A A A
Презентация "Проучване на добритуристически практики и туристически иновации от ЕС в интернет пространството"

 

Презентация на проекта "Електронна платформа за обмен на най-добри практики и развитие на регионален туризъм"

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОРРР № BG161PO001/4.2-01/2008/022

Горещ телефон
за сигнали