Проект Община Стара Загора - за по-добро административно обслужване чрез Електронно правителство

Размер на шрифта: A A A

 

Препис-извлечение от протокол № 22 от заседание на Общински съвет-Стара Загора, проведено на 29 януари 2009 г.

 

Формуляр за кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕСФ

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № АО9-31-45С от 12.06.2009 г.

 

Анекс към договор № АО9-31-45С от 12.06.2009 г.

 

Сертификат № 01-003 от 26.01.2010 г. за съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност на задание за разработване или придобиване на административна информационна система

 

Писмо № 06-02-193 от 08.11.2010 г. от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

Грамота за ИТ проект на 2010 година в категория "Обществени организации"

Горещ телефон
за сигнали