Проект Подготовка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
I. Обща информация

 

II. Одобрени зони за въздействие

 

На заседание на Общински съвет Стара Загора на 27 септември 2012 година с пълно единодушие бяха одобрени предложените от работната група по проекта три зони за въздействие, съставна част от разработването на "Интегриран план за градско възстановяване и развитие".
Предстои разглеждането и одобрението на зоните за въздействие от Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие".

 

1. Зона на публични функции с висока обществена значимост - Карта
Зона на публични функции с висока обществена значимост обхваща територия, ограничена: от юг бул."Славянски" включително, от изток бул. „Св.Патриарх Евтимий" включително, от запад ул."Св.Отец Паисий" включително и от север ул. „Августа Траяна" , както и парк Аязмото заедно със спортен комплекс „Берое" и Станционната градина.

 

2. Зона с потенциал за икономическо развитие - Карта
Зона с потенциал за икономическо развитие обхваща територия, ограничена от съществуващите регулационни граници към 27.09.2012 г. на западна и източна индустриална зона, разположени на юг от ж.п. района, кв. АПК и на юг до съществуващата регулационната граница на града към 27.09.2012 г., без кв. „Кольо Ганчев".

 

3. Зона с преобладаващ социален характер - Карта
Зона с преобладаващ социален характер обхваща територия, ограничена: от изток от ул. „Димчо Стаев" включително, ул."Д-р Т.Стоянович" включително, от север ул."Ген.Столетов" включително, ул."Армейска" включително, бул. „Кап. Петко войвода" включително и по съществуващата регулационна граница на кв."3-чучура – север" към 27.09.2012 г., застроената част на кв. „Железник", от юг по бул. „Славянски" включително и по съществуващата регулационна граница на кв."Казански" към 27.09.2012 г., кв. „3.чучура-юг" и бул. „Европа" включително, от запад по съществуващата регулационна граница на кв. „Железник" към 27.09.2012 г. и района на Студентски град. Зоната включва следните квартали: кв. „3-чучура – север" кв. „3-чучура",, кв. „3-чучура – юг", кв."Казански", застроената част на кв. „Железник" и Студентски град, включително бул."Европа"

 

 

IV. Покана за обществено обсъждане

 

V. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Стара Загора - одобрен с Решение № 1048 от 16.12.2013 г. на Общински съвет Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали