Размер на шрифта: A A A

1. „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, град Стара Загора“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Период на изпъление: 21.12.2016 г. – 21.06.2019 г.

Обща стойност: 1 399 972,00 лева, 100% безвъзмездна финансова помощ.

 

Описание на проекта

 

Горещ телефон
за сигнали