Проекти в процес на изпълнение

Размер на шрифта: A A A

1. „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, град Стара Загора“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Период на изпъление: 21.12.2016 г. – 21.06.2019 г.

Обща стойност: 1 399 972,00 лева, 100% безвъзмездна финансова помощ.

Описание на проекта

 

2. "Зелена и достъпна градска среда за жителите на гр. Стара Загора - етап II"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Период на изпълнение: 14.02.2017 г. - 14.08.2019 г.

Обща стойност: 15 486 334,97 лева, от които БФП 15 484 521,03 лева и 1 813,94 лева собствен принос

Описание на проекта 

 

3. „Най-доброто за децата“

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Период на изпъление: 12.12.2017 г. – 12.12.2019 г.

Обща стойност: 1 603 512,00 лева

Описание на проекта

 

4. „Най-доброто за децата“-част 2

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Период на изпъление: 10.04.2018 г. – 10.04.2020 г.

Обща стойност: 618 400,00 лева

Описание на проекта

 

5. "Изграждане на социални жилища в гр. Стара Загора"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Период на изпълнение: 14.01.2019 г. - 14.01.2021 г.

Обща стойност: 3 279 276,14 лева

Описание на проекта

Изграждане на социални жилища

 

Горещ телефон
за сигнали