Размер на шрифта: A A A

1. „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, град Стара Загора“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Период на изпъление: 21.12.2016 г. – 21.06.2019 г.

Обща стойност: 1 399 972,00 лева, 100% безвъзмездна финансова помощ.

Описание на проекта

 

2. „Най-доброто за децата“

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Период на изпъление: 12.12.2017 г. – 12.12.2019 г.

Обща стойност: 1 603 512,00 лева

Описание на проекта

 

3. „Най-доброто за децата“-част 2

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Период на изпъление: 10.04.2018 г. – 10.04.2020 г.

Обща стойност: 618 400,00 лева

Описание на проекта

Горещ телефон
за сигнали