Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап ІІ

Размер на шрифта: A A A
Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап ІІ

Обект

Стойност без ДДС и срок на изпълнение

Обект 1 - Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площадното пространство около община Стара Загора – УПИ ІІ 3560, кв. 1004 по плана на град Стара Загора

 

1 001 501,15 лева

без ДДС

 

90 дни

Обект 2 - Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на пешеходната зона по бул. „Цар Симеон Велики“ от ул. „Хаджи Димитър Асенов“ до бул. „Патриарх Евтимий“

 

5 891 745,97 лева

без ДДС

 

270 дни

Обект 3 „Митрополит Методи Кусев“, с местонахождение кв. 1Б, УПИ ХІІградина по плана на град Стара Загора“

5 876 960,36 лева

без ДДС

270 дни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обект 1 - Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площадното пространство около община Стара Загора – УПИ ІІ 3560, кв. 1004 по плана на град Стара Загора

Проектът предвижда изграждане на постоянна сцена за културни мероприятия в западната част на площада. Ще бъдат оформени места за сядане в близост до съществуващата зеленина, с което ще се оформи зона за почивка и срещи. Водни фонтани със звук и светлина, излизащи директно от земята ще разхлаждат въздуха, ще представляват атракция и желана зона за преминаване в горещите дни, както и предпочитано място за игри на децата. Фонтаните са предвидени с прикритие от декоративни метални решетки от неръждаема стомана и гранитни декоративни плочи с отвори за отводняване. Предвиждат се масивни пейки, обвързани функционално и естетически със зоната на фонтаните. По южната граница ще бъдат засадени нови високи широколистни дървета, зад които ще има чугунени решетки със вградено лед осветление. Зоната на фонтана с птицата Феникс ще бъде преустроена, като пластиката ще бъде преместена на по-висок постамент и ще представлява основен акцент в площадното пространство. Предвижда се и художествено осветление около птицата Феникс и преустройство на стълбите южно и източно от сградата на Община Стара Загора с изграждане на нова междинна площадка с вкопани кашпи за дървета. Използваният материал за настилка на централния площад и за направата на всички стъпала е естествен материал - гранит, с голяма здравина, ниска водопропускливост, изключителна устойчивост към механични въздействия, лесен за поддръжка и естетически, отговарящ на цялостната концепция за модерна, но непреходна визия.

Реновирана площ – 3250.00 кв.м. площадно пространство и 120.00 м от дължината на бул. „Митрополит Методий Кусев“

 

Обект 2: "Благоустрояване и подобряване на физическата среда на пешеходна зона по бул. „Цар Симеон Велики“ – от ул. „Хаджи Димитър Асенов“ до бул. „Патриарх Евтимий“:

Проектът предвижда създаване на ясна и хармонична визия. Постигане на обвързаност между отделните пространства, попадащи в обхвата на пешеходната зона, формиращи облика на централната градска част на града. Използвана е единна настилка, която обобщава и подчертава визията на пешеходната зона. За да изпълнява максимално своята функция, за да бъде удобна и хармонична е необходимо настилката да бъде изпълнена на едно ниво и от един материал – естествен гранит, с голяма здравина и трайност, под формата на павета и каменни плочи.

Подобряване на пространствата и зоните около, жилищните и обслужващите сгради, с оглед по-лесното и достъпно функциониране. Преорганизиране на търговските обекти в случаите, в които разполагането им възпрепятства свободния достъп  до останалите зони. Осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение и майки с колички.

Ще бъдат поставени автоматични боларди, вградени в настилката и антипаркинг елементи в направление север-юг при пресичането на пешеходната зона с бул. Руски и ул. Цар Иван Шишман.

  • Сектор 1 – от ул. „Хаджи Димитър Асенов“ до бул. “Митрополит Методий Кусев“ – началото на пешеходната зона ще бъде поставено от рекреационна зона в нейната ос.
  • Пространството пред хотел „Верея“ (зоната по бул. бул. “Митрополит Методий Кусев“ на юг от главната улица) – поставяне на нови столчета на мястото на съществуващите, обособяване на ивици за свободно преминаване с ширина от минимум 5 м, позициониране на заетите площи от заведенията изцяло по периферията на улицата, ясно дефиниране на границите и организиране на заетите търговско-развлекателни площи, ремонт на настилката;
  • Сектор 2 – участъкът от бул. “Митрополит Методий Кусев“ до бул. „Руски“ се разделя на централна ос, рекреационни пояси и периферна ивица. В рекреационните пояси се оформя преходна зона между улицата и парка, от северната част се поставят пейки, подходящо осветление и се облагородяват зелените зони около дърветата. Върху кашпите на дърветата, намиращи се от южната страна на пешеходната зона се оформят места за почивка;
  • Сектор 3 – в участъкът от бул. „Руски“ до ул. „Цар Иван Шишман“ ще бъдат оформени зони за почивка и срещи. Пред „Музея на религиите“ ще бъдат засадени дървета и поставени пейки за оформяне на зоната. Развива се зоната пред сградата на Областна управа, като се организират места за събиране на по-големи групи при организиране на концерти и масови изяви;
  • Сектор 4 – от ул. „Цар Иван Шишман“ до ул. „Парчевич“ на нивото на улицата ще бъде оформено ново площадно-рекреационно пространство. Площадът ще бъде изпълнен с квадратни зелени острови, между които ще бъдат разположени пейки, а като акцент ще бъде оформено ново водно огледало на дъното на което ще бъдат монтирани релефни гранитни плочи;
  • Сектор 5 – от ул. „Парчевич“ до ул. „Кольо Ганчев“ - подобно на сектор 2 ще бъде обособена рекреационна зона;
  • Сектор 6 – от ул. „Кольо Ганчев“ до бул. „Патриарх Евтимий“ е предвидено пространство за детски игри и мероприятия, което да е открито и достъпно. Ще бъде развит площад, обрамчен от стълби-пейки и дървета. Целта е той да се превърне в културно-комуникационна зона, необходима за младежите в града. В най-източната част на сектора се развива озеленена рекреационна зона, която да играе ролята на естествен буфер и завършек на пешеходното пространство. Пешеходният поток се насочва към тротоарите, които отвеждат към съответните кръстовища, улици и спирки. Повдигнати зелени форми, разположени в система, ще оформят полуотворени кътове за отдих към парка и свободното пешеходно пространство от север. Осветени пейки ще бъдат разположени между зелените острови. Предвижда се поставяне на антипаркинг елементи към бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и  автоматични боларди за пожарни коли и линейки. В зоната на улица „Кольо Ганчев“ пред СУ „Васил Левски“ се поставят антипаркинг елементи, които ясно да ограничат навлизането на автомобили.

 

Площ: 29100,00 кв.м.

Дължина по бул. „Цар Симеон Велики“ – 807,00 метра

Дължина по бул. “Митрополит Методий Кусев“ – 120,00 метра

Горещ телефон
за сигнали