Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения без взрив, извозване на строителните отпадъци и рекултивация на разчистения терен

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения без взрив, извозване на строителните отпадъци и рекултивация на разчистения терен" Решение  21/06/2018 , 14:07 Обявление  21/06/2018 , 14:07 Документация за участие  21/06/2018 , 14:07 Техническа спецификация  21/06/2018 , 14:07 ЕЕДОП - в електронен вид  21/06/2018 ,…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на IX ОУ „Веселин Ханчев”

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на IX ОУ „Веселин Ханчев”, в УПИ I за училище кв.127 по плана на гр.Стара Загора, с административен адрес: гр. Стара Загора, ул.…

Упражняване на строителен надзор при извършване на реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Средно училище „Иван Вазов“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на строителен надзор при извършване на реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Средно образователно училище „Иван Вазов“, гр.Стара Загора, ул. „Генерал Гурко“ № 102, УПИ I-училище, кв.36, ПИ с идентификатор 68850.518.99 по КК на гр.Стара Загора"…

Изсичане на храсти и млади дървета с дебелина до 10 см., пречещи на безопасността на движение по общинска пътна мрежа

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Изсичане на храсти и млади дървета с дебелина до 10 см., пречещи на безопасността на движение по общинска пътна мрежа, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал" Решение  15/06/2018, 13:54 Обявление  15/06/2018, 13:54 Документация за участие  15/06/2018, 13:54 Техническа спецификация  15/06/2018, 13:54 Проект…

Текущ ремонт на физкултурен салон на СОУ „В. Левски“, гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Текущ ремонт на физкултурен салон на СОУ „В. Левски“, гр. Стара Загора" Решение  06/06/2018, 12:04 Обявление  06/06/2018, 12:04 Документация за участие  06/06/2018, 12:04 Техническа спецификация  06/06/2018, 12:04 Проект на договор  06/06/2018 , 12:04 ЕЕДОП - в електронен вид  06/06/2018, 12:04 espd-request  06/06/2018, 12:04 Образци…

Абонаментна поддръжка на Модул за родители към програмен продукт „Сладко бебе“ и „Щастливо детство“ - Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Абонаментна поддръжка на Модул за родители към програмен продукт „Сладко бебе“ и „Щастливо детство“ - Стара Загора" Решение  31/05/2018, 16:37

Нова визия и благоустрояване на територията на "Руски пазар" и разширение на ул. "Кап. Петко Войвода"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Нова визия и благоустрояване на територията на "Руски пазар" и разширение на ул. "Кап. Петко Войвода"" Решение  11/05/2018, 17:04 Обявление  11/05/2018 , 17:04 Документация за участие  11/05/2018 , 17:04 Техническо задание  11/05/2018 , 17:04 ЕЕДОП - в електронен вид  11/05/2018 , 17:04 espd-request …

Текущ ремонт зала тъжни ритуали с. Хрищени, Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Текущ ремонт зала тъжни ритуали с. Хрищени, Община Стара Загора" Решение  04/05/2018, 15:25 Обявление  04/05/2018, 15:25 Документация за участие  04/05/2018 , 15:25 Техническа спецификация  04/05/2018 , 15:25 Проект на договор  04/05/2018 , 15:25 ЕЕДОП - в електронен вид  04/05/2018 , 15:25 espd-request  04/05/2018…

Извършване на строителни и монтажни работи за обект MУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация/

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Извършване на строителни и монтажни работи за обект: MУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация/ в УПИ II профсъюзен дом от кв.5 по плана на гр.Стара Загора,  ПИ с идентификатор 68850.516.15 по кадастрална карта, с…

Текущ ремонт на села, намиращи се на територията на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Текущ ремонт на села, намиращи се на територията на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА: Ремонт Кметство в село ХАН АСПАРУХОВО, Ремонт пенсионерски клуб в село ПЛОСКА МОГИЛА, Смяна дограма на Читалище в село КАЛИТИНОВО, Ремонт Кметство и пенсионерски клуб в село БОРОВО, Ремонт на читалище…

Горещ телефон
за сигнали