Процедури по ЗОП след 15 април 2016


Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I, кв.334а, гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I спорт, атракции, озеленяване, рекреация кв.334а, гр. Стара Загора Решение 31/12/2019, 10:54 Обявление 31/12/2019, 10:54 Документация за участие 31/12/2019, 10:54 Техническо задание 31/12/2019, 10:54 Зала спецификация 31/12/2019, 10:54 Изходни данни 31/12/2019, 10:54 Приложение № 1 31/12/2019, 10:54 Образец ЕЕДОП…

Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ на улична дъждовна канализация по ул. „Витоша“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ на улична дъждовна канализация по ул. „Витоша“ – от ул.„Кармен“ до съществуваща дъждовна канализация на ул. „Ген. Столетов“ Решение 27/12/2019, 17:30 Обявление 27/12/2019, 17:30 Документация за участие 27/12/2019, 17:30 Техническа спецификация 27/12/2019, 17:30 Техническо задание 27/12/2019, 17:30 Идейно решение…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект нова визия на „Руски пазар“ в УПИ III 8710, кв. 4515, гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ в УПИ III 8710, кв. 4515, гр. Стара Загора Решение 27/12/2019, 17:06 Обявление 27/12/2019, 17:06 Документация за участие 27/12/2019, 17:06 Техническа спецификация 27/12/2019, 17:06 Проект на договор 27/12/2019, 17:06 Образци…

Изпълнение на СМР за нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ в УПИ III 8710, кв. 4515, гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изпълнение на СМР за нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ в УПИ III 8710, кв. 4515, гр. Стара Загора" Решение  27/12/2019 , 11:27 Обявление  27/12/2019 , 11:27 Документация за участие  27/12//2019 , 11:27 Техническа спецификация  27/12/2019 , 11:27 Разрешение за…

Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора" Решение  23/12/2019 , 11:17 Обявление  23/12/2019 , 11:17 Документация за участие  24/12//2019 , 15:03 Техническа спецификация  24/12/2019 , 15:03 Количествено - стойностна сметка  24/12/2019 , 15:03 Образец ЕЕДОП  24/12/2019…

Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за информация и комуникация по време на реализиране на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за информация и комуникация по време на реализиране на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора" Решение 20/12/2019, 16:10 Обявление 20/12/2019, 16:10 Документация за участие 20/12/2019, 16:10 Техническа спецификация 20/12/2019, 16:10…

Предоставяне на услуги за охрана на имуществото за нуждите на община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Предоставяне на услуги за охрана на имуществото за нуждите на община Стара Загора" Решение 20/12/2019, 15:29 Обявление 20/12/2019, 15:29 Документация за участие 20/12/2019, 15:29 Техническа спецификация 20/12/2019, 15:29 Проект на договор 20/12/2019, 15:29 Образци на документи 20/12/2019, 15:29 Образец ЕЕДОП 20/12/2019, 15:29 espd-request 20/12/2019, 15:29 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА…

Доставка и монтаж на спиркови заслони с пейки за автобусните спирки на обществения градски транспорт в гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка и монтаж на спиркови заслони с пейки за автобусните спирки на обществения градски транспорт в гр. Стара Загора" Решение  19/12/2019, 17:17 Обявление  19/12/2019, 17:17 Документация за участие  19/12/2019, 17:17 Г - образен заслон схема и детайл  19/12/2019, 17:17 П - образен заслон схема…

Извършване на строително-монтажни работи на обект „Обновяване на Летен Театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, гр.Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Извършване на строително-монтажни работи на обект „Обновяване на Летен Театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, гр.Стара Загора и опазване на парковото и градинско изкуство в околното му пространство" Решение  19/12/2019 , 17:04 Обявление  19/12/2019 , 17:04 Документация за участие  19/12/2019 , 17:04 Техническа…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали