Изместване на оптичен кабел и тръбна мрежа по бул. „Славянски“, собственост на „А1 България“ ЕАД

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Изместване на оптичен кабел и тръбна мрежа по бул. „Славянски“, собственост на „А1 България“ ЕАД" Решение  19/09/2018, 17:09

Инженеринг за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в УПИ III-251, кв. 15 „Зора“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в УПИ III-251, кв. 15 „Зора“, по плана на гр. Стара Загора, община Стара Загора" Решение  17/09/2018 , 16:06 Обявление  17/09/2018 ,…

Инженеринг за преустройство, ремонт и реконструкция на сградата на ДДЛРГ „Незабравка“, кв. „Самара“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за преустройство, ремонт и реконструкция на сградата на ДДЛРГ „Незабравка“, кв. „Самара“, гр. Стара Загора в създаване на следните услуги – Дневен център за подкрепа на деца  с увреждания и техните семейства, ЦСРИ…

Инженеринг за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Богомилово“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Богомилово“ в УПИ V-444, кв. 14, с. Богомилово, общ. Стара Загора" Решение  17/09/2018 , 15:29 Обявление  17/09/2018 , 15:29 Документация…

Инженеринг за преустройство, ремонт и реконструкция на сградата на ДДЛРГ „Теофано Попова“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за преустройство, ремонт и реконструкция на сградата на ДДЛРГ „Теофано Попова“,  гр. Стара Загора в създаване на следните услуги – Дневен център за подкрепа на деца  с тежки множествени увреждания и техните семейства…

Доставка на тестени изделия за нуждите на общинско предприятие "Ученическо хранене"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Доставка на тестени изделия за нуждите на общинско предприятие "Ученическо хранене"" Решение  17/09/2018 , 15:15 Обявление  17/09/2018 , 15:15 Документация за участие  17/09/2018 , 15:15 Техническа спецификация  17/09/2018 , 15:15 Проект на договор  17/09/2018 , 15:15 Образци на документи  17/09/2018 , 15:15 espd-request  17/09/2018 , 15:15   СРОК ЗА…

Избор на изпълнител за извършване на застрахователна услуга за сключване на Имуществена застраховка на имоти, собственост на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Избор на изпълнител за извършване на застрахователна услуга за сключване на Имуществена застраховка на имоти, собственост на Община Стара Загора" Решение  17/09/2018 , 17:30 Обявление  17/09/2018 , 17:30 Документация за участие  17/09/2018 , 17:30 Проект на договор  17/09/2018 , 17:30 Образци на документи  17/09/2018 , 17:30 Таблица …

Конкурс за идеен проект за: Знак „Център на Вселената“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Конкурс за идеен проект за: Знак „Център на Вселената“" Решение  17/09/2018 , 15:10 Обявление  17/09/2018 , 15:10 Документация за участие  17/09/2018 , 15:10 Техническо задание  17/09/2018 , 15:10 Скица с виза  17/09/2018 , 15:10 Извадка от проект "Антична улица"  17/09/2018 , 15:10 Образци на документи  17/09/2018 , 15:10…

Извършване на строително монтажни работи по проект: Изграждане на достъпна среда в XI ОУ „Николай Лилиев” в УПИ Iучилище, кв. 517, „Три чучура – юг“, гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  Извършване на строително монтажни работи по проект: "Изграждане на достъпна среда в XI ОУ „Николай Лилиев” в УПИ Iучилище, кв. 517, „Три чучура – юг“, гр. Стара Загора" Решение  11/09/2018, 15:30 Обявление 11/09/2018, 15:30 Документация за участие 11/09/2018, 15:30 Техническа спецификация 11/09/2018, 15:30 Разрешение за строеж…

Горещ телефон
за сигнали