Актуализация и оптимизация на общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора и разработване на тарифна политика

Размер на шрифта: A A A

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Актуализация и оптимизация на общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора и разработване на тарифна политика"

 

Решение 134.6 KB 26/02/2018, 12:21

Обявление 181.54 KB 26/02/2018, 12:21

Документация за участие  646.04 KB 26/02/2018, 12:21

Методика за оценка 561.06 KB 26/02/2018, 12:21

Техническа спецификация  484.11 KB 26/02/2018, 12:21

Проект на договор 507.86 KB 26/02/2018, 12:21

Образци на документи  248 KB 26/02/2018, 12:21


Разяснение по процедурата 22/03/2018, 15:39СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 29/03/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/03/2018
Час: 11:00

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1  27/04/2018 , 11:22

 

 

Горещ телефон
за сигнали